zatrucie

reakcja organizmu na wprowadzenie lub przedostanie się trucizny. Substancja trująca (trucizna) powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, czasem doprowadzając nawet do śmierci.

Przykłady trucizn: niektóre metale ciężkie (rtęć, ołów, kadm) i ich związki, cyjanowodór, arsen, tlenek węgla, metanol, kurara, amanityna.

Stopień toksyczności danej substancji jest określany na podstawie dawki śmiertelnej, czyli ilości, która powoduje śmierć.

Nauka zajmująca się truciznami: toksykologia.