zawał serca

zawał serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem. Jest skutkiem zamknięcia/zwężenia światła tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej serca i najczęstszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej.