zdolność rozdzielcza

zdolność rozdzielcza – najmniejsza odległość między dwoma punktami, kiedy można je jeszcze rozróżnić jako oddzielne. Im większa rozdzielczość, tym mniejsze obiekty można obserwować (tym bliższe sobie punkty są obserwowane jako odrębne, a nie jako pojedyncza plama).

Z narzędzi badawczych stosowanych przez biologów największą rozdzielczość ma transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) – praktycznie wynosi ona 2 nm.

Uwaga: można też mówić o rozdzielczości oka czy mikroskopu.