zegar biologiczny

zegar biologiczny – wewnętrzny regulator czasu, który kontroluje rytm biologiczny organizmu. Wyznacza czas z udziałem czynników środowiskowych lub bez ich udziału, ale często wymaga sygnałów synchronizacyjnych ze śro­dowiska.

Por. także rytm okołodobowy