zegar molekularny

« Powrót do Słownika

zegar molekularny – metoda szacowania upływu czasu wymaganego do zajścia określonej zmiany ewolucyjnej. Wynika z założenia, że pewne regiony genomów ewoluują w stałym tempie.

« Powrót do Słownika