ziarno pyłku

ziarno pyłku – u roślin nasiennych struktura składająca się z mocno zredukowanego gametofitu męskiego otoczonego dwuwarstwową ścianą pyłku. Warstwa wewnętrzna (intyna) zbudowana jest z celulozy. Zewnętrzna (egzyna) jest przesycona sporopoleniną, nadającą twardość i dużą odporność na warunki zewnętrzne. Ziarno pyłku najczęściej ma kształt kulisty lub elipsoidalny i wielkość średnio ok. 0,04 mm.

Ziarna pyłku są adaptacją umożliwiającą zapylenie w warunkach środowiska lądowego (czego konsekwencją jest zapłodnienie).

Dla zainteresowanych: nauka zajmująca się badaniem pyłku to palinologia.

Kurs: Rośliny (9.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (9.3.) (4-letnie liceum)