zjadliwość

zjadliwość – zdolność drobnoustrojów (bakterii) i wirusów do wniknięcia, namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek zainfekowanego organizmu. W przypadku bakterii poszczególne szczepy danego gatunku mogą się różnić zjadliwością.

Synonim: wirulencja

Krótko: zdolność drobnoustrojów do infekowania i wywoływania objawów chorobowych w zaatakowanym organizmie.

Kurs: Wirusy (2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (2.) (4-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (3.7.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (3.7.) (4-letnie liceum)

więcej dowiesz się także w kursie: Człowiek – układ krążenia i odporność (6.2.)(4-letnie liceum)
więcej dowiesz się także w kursie: Człowiek – układ krążenia i odporność (6.2.)(3-letnie liceum)