zmiennocieplność

zmiennocieplność – właściwość fizjologiczna organizmu bezkręgowców i niektórych kręgowców (ryb, płazów, gadów), charakteryzująca się zmianą jego temperatury ciała w zależności od temperatury otoczenia.

Kurs: Strunowce (12.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (12.6.) (4-letnie liceum)