zoospory

zoospory – zarodniki opatrzone wiciami (zdolne do poruszania się). Powstają w zoosporangiach niektórych glonów i grzybów wodnych. Zazwyczaj są mitosporami, u niektórych jednak grzybów są mejosporami.