zrekombinowany DNA

zrekombinowany DNA – w inżynierii genetycznej cząsteczka DNA wytworzona in vitro z fragmentów pochodzących z różnych źródeł, np. po ligacji fragmentów restrykcyjnych DNA szczura z plazmidami E. coli.