żwacz

żwacz – pierwszy i największy z trzech przedżołądków przeżuwaczy.  Znajdują się w nim symbiotyczne orzęski i bakterie, które trawią zawartą w pokarmie celulozę. Uczestniczy w skomplikowanym cyklu odłykania i połykania (nazwy “cykl żwaczowo-czepcowy” nie musisz znać!), który umożliwia efektywne wykorzystanie produktów trawienia symbiontów.

Ciekawe: u owiec i kóz osiąga od 13–23 litrów pojemności, u bydła domowego 100–180 litrów.

Kurs: Fizjologia zwierząt (3.7.)