związki organiczne

związki organiczne wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków takich, jak np. tlenek węgla, dwutlenek węgla, cyjanowodór oraz kwas węglowy i jego sole (węglany, wodorowęglany).
Poza węglem związki organiczne mogą zawierać prawie wszystkie pozostałe pierwiastki chemiczne. W organizmach najczęściej są to… wodór, tlen, azot oraz siarka i fosfor.

Kurs: NPB (4.5.) (definicja i cechy ogólne) (3-letnie liceum)

Kurs: NPB (4.5.) (definicja i cechy ogólne) (4-letnie liceum)