żywiciel pośredni

Żywiciel pośredni – organizm (zwierzę lub roślina zwana żywicielską), wewnątrz którego lub na którym żerują postacie larwalne pasożyta.

por. także żywiciel ostateczny, gospodarz

Komentarze