Wiesz, że tylko wysoki wynik na maturze z biologii umożliwia rozpoczęcie studiów na bardzo perspektywicznych kierunkach, np. medycynie, biotechnologii czy uniwersyteckiej biologii. Takie wykształcenie daje dużą satysfakcję zawodową, prestiż i często wysokie dochody. Do osiągnięcia tak ambitnego celu potrzebne Ci są trzy elementy. Pierwszym jest – dobry plan działania, drugim – bardzo mocne wsparcie merytoryczne, trzecim zaś konsekwencja w działaniu.

Zatem:

I. Działaj z głową

Zacznij od zapoznania się z naszym Sylabusem maturalnym z biologii. Zawiera on informacje dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, zakresu wymaganego materiału, typów zadań, jak również wskazówki i porady ogólne dotyczące przygotowań do egzaminu. Część tabelaryczna Sylabusa pozwoli Ci szybko ułożyć ogólny kalendarz tempa przygotowań (po prostu wiedząc ile masz czasu do egzaminu przyporządkowujesz bloki tematyczne/kursy do kalendarza). Przygotowaliśmy też tzw. planery umożliwiające lepszą organizację czasu i zwiększające efektywność przygotowań (miesięczne, tygodniowe i dzienne). Ponadto, zanim zaczniesz naukę, pokażemy Ci sposób na udoskonalenie systemu notowania. Ściślej mówiąc wyjaśnimy na czym polega metoda Cornella i co zyskasz jeśli ją zastosujesz.

Sylabusa i planery może bezpłatnie pobrać każdy użytkownik pakietu: Teraz Biologia z lekcji xxxx

II. Zdobądź odpowiednią wiedzę i umiejętności

W multimedialnej Akademii Waldemara Lewińskiego proponujemy Ci poznawanie tajników biologii w sposób najbardziej zbliżony do zajęć z nauczycielem – z wykorzystaniem multimedialnych wykładówinteraktywnych testów i drukowanych zadań maturalnych. Realizujemy wszystkie wymagania programowe MEN z niewielką, celowo zaprogramowaną „nadwyżką”. Wszystko po to, aby na maturze nie zaskoczyły Cię zadania, których nie rozumiesz. Kolejną zaletą takiego podejścia jest to, że nie musisz szukać wiedzy w innych źródłach.

Dla twojej wygody całość materiału z biologii podzieliliśmy na kursy. Każdy kurs jest odpowiednikiem działu lub działów podstawy programowej. Kursy składają się z różnej liczby lekcji. Daną lekcję realizujesz oglądając wykład i rozwiązując zadania maturalne. System komputerowy zaznacza każdą obejrzaną część wykładu. Widzisz więc, jaką część materiału została zrealizowana, a co jeszcze trzeba zrobić.

III. Pracuj jak maszyna

W szkole średniej na skuteczne opanowanie obszernego materiału z biologii jest bardzo, bardzo mało czasu. Potrzebna jest więc także duża samodyscyplina i świadomość, że „samo nic się nie zrobi”. Zatem na czas przygotowań zakasujesz rękawy i konsekwentnie robisz to co trzeba.

Życzymy Ci powodzenia