16. Przemiany aminokwasów i nukleotydów. Cykl ornitynowy (45 min.)

Analizę przemian azotowych zaczynamy od… końcowych produktów przemian związków azotowych: aminokwasów i zasad azotowych (amoniak, kwas moczowy i guanina, mocznik). Rozwijamy zagadnienia katabolizmu aminokwasów (deaminacja bezpośrednia i transaminacja). Analizujemy międzynarządową…

14. Inne przemiany cukrów (24 min.)

Zabieramy się za przemiany cukrów, których jeszcze nie analizowaliśmy: glikogenogenezę, glikogenolizę i glukoneogenezę, a także cykl Corich i cykl Lynena (ciała ketonowe jako rezerwowe paliwo metaboliczne…

13. Fotosynteza cz. II – reakcje ciemne (67 min.)

Śledzimy przebieg fazy niezależnej od światła: cykl Calvina-Bensona (karboksylacja, redukcja, regeneracja). Szacujemy zysk netto fazy reakcji ciemnych. Zapisujemy równanie ogólne i bilans fotosyntezy. Dla zainteresowanych szacujemy wydajność kwantową fotosyntezy.…

11. Barwniki fotosyntetyczne i fotosystemy (57 min.)

Przedstawiamy historię odkryć związanych z fotosyntezą (m.in. eksperyment van Helmonta, doświadczenie Engelmanna). Wyróżniamy fotosyntezę beztlenową i tlenową. Dokładnie przyglądamy się barwnikom fotosyntetycznym (nie tylko chlorofilom). Analizujemy…

10. Chemosynteza (27 min.)

Przechodzimy „na chemosyntezę” – autotrofizm w najprostszym wydaniu. Wykorzystujemy Methanococcus jannashii do przedstawienia najpierwotniejszego (beztlenowego) wariantu chemosyntezy. Śledzimy przebieg procesu chemosyntezy u współczesnych chemoautotrofów tlenowych. Podajemy przykłady…

7. Oddychanie komórkowe cz. II (85 min.)

Oddychanie komórkowe cz. II. obejmuje etapy tlenowe. Sporządzamy bilans „otwarcia”. Przedstawiamy reakcję pomostową i cykl Krebsa (przebieg, bilans dla jednego i dwóch „obrotów” oraz analizę dekarboksylacji i dehydrogenacji). Sporządzamy kolejny bieżący…

6. Oddychanie komórkowe cz. I (28 min.)

Bierzemy się za oddychanie komórkowew wariancie tlenowym. Przypominamy, czym jest w istocie oddychanie tlenowe i lokalizujemy jego etapy w komórce prokariotycznej i eukariotycznej. Śledzimy przebieg glikolizy i…

4. Uniwersalne przenośniki energii i elektronów (79 min.)

Wyjaśniamy, czym są i do czego służą metaboliczne akumulatory i nośniki energii. Sprzęgamy katabolizm z anabolizmem. Budujemy „uniwersalnego żołnierza” – cząsteczkę ATP zawierającą wiązania wysokoenergetyczne. Przeprowadzamy fosforylacje: substratową, oksydacyjnę i fotosyntetyczną. Wyjaśniamy…

2. Enzymy i kataliza enzymatyczna (52 min.)

Przedstawiamy katalizę enzymatyczną jako rozwiązanie problemu „termicznych” ograniczeń metabolizmu, m.in. energia aktywacji (Ea). Sprzęgamy reakcje egzoergiczne z endoergicznymi (koncepcja sprzężeniowa). “Budujemy” enzym (tu pojawią się pojęcia: apoenzym, kofaktor, koenzym,…