15. Przegląd ssaków (52 min.)

Dokonujemy przeglądu ssaków z podziałem na stekowce i ssaki żyworodne (w tym łożyskowce). Wykład: 52 min. Poziom trudności: I.

14. Ssaki (105 min.)

Charakteryzujemy ssaki – najbardziej uniwersalne strunowce. Przedstawiamy cechy budowy oraz czynności życiowe tych najwyżej uorganizowanych kręgowców. Wykład: 1 godz. 45 min. Poziom trudności: II.

13. Przegląd ptaków (28 min.)

Wyjaśniamy, jak mogło dojść do wykształcenia lotu aktywnego u przodków ptaków. Dokonujemy przeglądu ptaków współczesnych z podziałem na bezgrzebieniowe i grzebieniowe. Wykład: 28 min. Poziom…

12. Ptaki (115 min.)

Przedstawiamy ptaki – najbardziej wyspecjalizowaną grupę owodniowców. Charakteryzujemy morfologię i anatomię funkcjonalną z naciskiem na przystosowania ptaków do lotu. Wykład: 1 godz. 55 min. Poziom…

11. Przegląd gadów (26 min.)

Analizujemy wyjście kręgowców na ląd i powstanie pierwszych gadów. Dokonujemy przeglądu gadów współczesnych z uwzględnieniem podziału na anapsydy i diapsydy. Wykład: 26 min. Poziom trudności:…

10. Gady (86 min.)

Pokazujemy cechy progresywne gadów – pierwszych owodniowców. Charakteryzujemy morfologię i anatomię funkcjonalną gadów współczesnych. Wykład: 1 godz. 26 min. Poziom trudności: II.

9. Przegląd płazów (28 min.)

Analizujemy wyjście kręgowców na ląd i powstanie pierwszych płazów. Dokonujemy przeglądu płazów współczesnych. Wykład: 28 min. Poziom trudności: I.

8. Płazy (91 min.)

Przedstawiamy charakterystyczne cechy płazów – kręgowców wodno-lądowych. Przyglądamy się morfologii i anatomii funkcjonalnej płazów na przykładzie żaby. Wykład: 1 godz. 31 min. Poziom trudności: I…

7. Przegląd ryb (34 min.)

Pokazujemy adaptacje pierwszych żuchwowców i powstanie ryb. Dokonujemy przeglądu systematycznego ryb z naciskiem na prosty podział: chrzęstne i kostne. Wykład: 34 min. Poziom trudności: I.