Zadania maturalne i testy

Najskuteczniejsze metody rozwijania umiejętności rozwiązywania zadań

Jeśli wiedza jest fundamentem sukcesu – umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych jest jego gmachem. W mAB oferujemy Ci dwie kluczowe formy ćwiczenia tej umiejętności: zestawy zadań maturalnych (zadania do rozwiązania po wydrukowaniu),
oraz multimedialne testy (do rozwiązania na naszej stronie).

Zadania maturalne CKE do kursów

Przygotowanie do lekcji i matury z biologii wymaga rozwiązania wielu zadań. Nie chodzi tu jednak tylko o ich liczbę, ale przede wszystkim o wysoką jakość. W związku z tym opracowujemy wszystkie zadania maturalne opublikowane przez CKE od 2002 r (ich liczba przekracza już tysiąc!). Oferujemy je w formie minizbiorów przypisanych do określonych lekcji. Wydrukowane zadania rozwiązujesz po każdej lekcji lub po ukończeniu wszystkich. Rozwiązywanie i analiza zadań w określonym kontekście to wiele godzin bardzo wartościowych przygotowań!!! Pamiętać tylko trzeba, aby nie rozwiązywać zadań „na ekranie”. To działanie o niskiej efektywności, które nie utrwala śladów pamięciowych!

Multimedialne testy do kursów (w przygotowaniu)

Nasz uporządkowany system wsparcia wkrótce obejmie także stale poszerzaną bazę multimedialnych testów. Te materiały nie tylko sprawdzą twoją wiedzę, ale także rozwiną sprawność szybkiego rozwiązywania krótkich pytań. W naszych testach zaimplementujemy przede wszystkim zadania z poleceniami: wskaż, zaznacz, prawda-fałsz i wielokrotny wybór.

Stopniowanie przygotowań – kurs: 16 Mgnień Matury

Zasadniczo jest on przeznaczony na ostatnią, finalną fazę przygotowań. Kurs podzielono na 16 logicznych części. Każda z nich to określony okres powtórek przed maturą. Nasz kurs jest więc swoistym cerberem, dającym możliwość ćwiczenia strategii ilościowej i jakościowej na „ostatniej prostej” przygotowań. Każda z 16 części przygotowań to:

  • jeden multimedialny test: zestaw ok. 30 pytań (czas na rozwiązanie: 40-50 minut – weryfikacja natychmiastowa). Testy są naszą autorską propozycją. Ćwiczysz głównie szybkie rozwiązywanie zadań o niewielkim stopniu rozbudowania. Łącznie: 485 pytań,
  • sześć par specjalnie przygotowanych, najczęściej bardzo rozbudowanych zadań maturalnych z limitem czasu (zadania trzeba pobrać w postaci pliku pdf i wydrukować). Ćwiczysz w ten sposób głównie rozwiązywanie uważne i metodyczne (strategia jakościowa). Swoje rozwiązania weryfikujesz z wykorzystaniem naszej szczegółowej analizy na wideo. Połowa zadań to nasza propozycja, druga – wyselekcjonowane zadania CKE. Łącznie: 200 zadań o wartości 951 punktów!
  • jako bonus dołożyliśmy 50 zadań maturalnych podzielonych na dwa arkusze o charakterze matury próbnej. Każdy arkusz zawiera 25 zadań z rozwiązaniami.

Zadania maturalne rozwiązuj szybko, precyzyjnie i… pewnie!